ISRC: DE-F98-16-47812
Composers: Vasyl Yurtsiv, Seryoga Shvayuk, Viktor Novozhylov, Lyubomyr Chorkozha, Oleg Sabadysh & Olexandr Kotyukh